Østermarksvej 6, Ildved, 7300 Jelling

PLANTEAVLSGÅRD PÅ CA. 77,3 HA MED SVINEBEDRIFT

Ejendommen "Højgård" er beliggende ca. 10 km fra Jelling og 7 km fra Tørring.

Ejendommen består af Østermarksvej 6 og Østermarksvej 4 med et samlet jordareal på ca. 77,3 ha, der ligger fornuftigt placeret ved bygningsparcellen.
Til ejendommen hører et stuehus, der er opdelt i 2 lejligheder, som p.t. er udlejet, samt en værelsesafdeling. Stuehuset, der er hvidpudset med skiftereternittag, er på 240 m2 i bebygget areal og er opført i 1878/1976.

Driftsbygningerne er på 1.609 m2 og består af flere svinestalde til slagtesvin, 2 maskinhuse samt garage og depot. Driftsbygningerne rummer ca. 1.200 stipladser, og der er mulighed for at producere ca. 3.500 - 4.000 slagtesvin pr. år. Der er i driftsbygningerne tillige etableret kontor, udleveringsrum, fyrrum samt omklædningsrum med toiletforhold.
Derudover forefindes en fodermesterbolig, Østermarksvej nr. 4, som er / kan udlejes. Østermarksvej er løbende moderniseret med bl.a. nyere køkken, delvis nyere gulve med gulvvarme samt nyere badeværelse.

Ejendommens samlede jordareal på ca. 77,3 ha udgør ca. 67,3 ha agerjord med bonitet 5 - 6, ca. 5 ha brak, ca. 2 ha sø og øvrig beplantning, 1 ha jordlodder (3 stk.), mens restarealet går fra til bygningsparcel, haveanlæg, gårdsplads, fodermesterbolig samt vejareal.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.