Persondatapolitik hos ejendomsmæglerfirmaet Riishøj

Behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj (herefter kaldet ”ER”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er :

Ejendomsmæglerfirmaet Riishøj
Storegade 4, Hatting
8700 Horsens
CVR-nr.: 31251087

Telefon: 75 65 32 89
E-mail: kontakt@riishoj.dk
Ansvarlig: Peder Riishøj

 

Vores behandlingsaktiviteter

Nedenfor ses de kategorier af personlige data som ER behandler samt anførte formål.

1. Samarbejde med vores opdragsgivere ved salg og/eller vurdering
Persondata indsamles i forbindelse med at ER skal sælge eller vurdere ejendomme, og det er kun de personoplysninger, der er påkrævet, for at kunne udføre de aftalte arbejdsopgaver. Normalt vil det være alm. kontaktoplysninger, som navn, adresse, e-mail og tlf.nr.

Oplysningerne vedrører følgende personer:
Sælger
Køber
Lejer/forpagter
Rekvirenter i forhold til vurderinger og konsulentydelser.

Oplysningerne stammer normalt fra:
Registrerede selv, advokater, rådgivere m.fl.

ER videregiver alene personoplysninger, når dette er nødvendigt for at løse det aftalte i sagen – ex advokatgodkendelser, tinglysning, pengeinstitutgodkendelser eller andet / andre, hvor det er lovgivningsmæssigt påkrævet. Dette betyder, at ER videregive oplysninger til sagens parter, ex. Advokater, offentlige myndigheder samt modparten og modpartens rådgivere.

Videregivelse af personfølsomme oplysninger sker alene for at kunne opfylde den indgåede aftale med vores kunde, samt også i forbindelse med opfyldelse af evt. lovkrav, her kan bl.a. nævnes hvidvaskloven. I forhold til øvrige tredjemænd vil det som udgangspunkt være en interesseafvejning.


2. Samarbejde ifm. ER’s  Vurderings- og rådgivningsydelser
Persondata, der er påkrævet for at kunne udføre den pålagte opgave, indsamles af ER, når vi er bestilt til at vurdere fast ejendom eller rådgive herom. Normalt vil det være alm. kontaktoplysninger, som navn, adresse, e-mail og tlf.nr.


Oplysningerne vedrører følgende kategorier af personer:
Opdragsgiver, bank/pengeinstitut, advokat, ejere, rådgivere.

Oplysningerne stammer normalt fra:
Opdragsgiver, bank/pengeinstitut, advokat, ejer, rådgivere.

Vi videregiver ikke personoplysninger i forbindelse med vurderings- og rådgivningsydelser.

Formålet med behandlingen er at opfylde aftalen med vores kunde samt at opfylde eventuelle lovkrav, herunder hvidvasklovgivning. Behandlingsgrundlaget i forhold til tredjemænd vil som udgangspunkt være en interesseafvejning, hvor behandlingen ikke sker med henblik på at opfylde konkrete lovkrav.


3. Når du besøger vores hjemmeside
Vi placerer kun cookies der sikrer funktionaliteten på vores hjemmeside samt cookies, der anvendes til statistik. Du meddeler dit samtykke til at placere cookies, første gang, du besøger hjemmesiden.

Formålet med cookies er at sikre brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse, og behandlingen er som udgangspunkt baseret på dit samtykke (bortset fra de absolut nødvendige cookies).


4. Når du tilmelder dig vores køber/lejerkartotek
Ved tilmelding på www.riishoj.dk giver du ER tilladelse til at sende dig mails med ejendomme. ER må desuden indsamle og bruge dit navn og din e-mailadresse sammen med andre oplysninger, ER allerede har eller får f.eks. cookies fra hjemmesider. ER må overlade disse data til sit mediebureau og må benytte dem til markedsføring (herunder banner på websites), der er tilpasset din profil. Dine data vil blive opbevaret af ER, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter. 

Du kan til enhver tid afmelde dig vores køberkartotek ved at kontakte ER. Du kan desuden altid tilbagekalde dit samtykke til brug af data via e-mail, også over for de samarbejdspartnere, ER har delt dine data med.

Dine data slettes, når du afmelder dig fra køberkartoteket.

Formålet med behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre de ejendomme, vi udbyder, og behandlingsgrundlaget er dit samtykke. 


5. Når du downloader et prospekt
Ved download af salgsopstilling giver du tilladelse til at ER må sende dig en mail med link til salgsopstilling samt at vi må kontakte dig telefonisk, hvis du anmoder herom, eller via e-mail vedrørende ejendommen. ER må desuden indsamle og bruge dit navn og din e-mailadresse sammen med andre oplysninger, ER allerede har eller får f.eks. cookies fra hjemmesider. ER må overlade disse data til sit mediebureau og må benytte dem til markedsføring (herunder banner på websites), der er tilpasset din profil. Dine data vil blive opbevaret af ER, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedr. data om dig og dine aktiviteter. 

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til brug af data via e-mail, også over for de samarbejdspartnere, ER har delt dine data med.

Formålet med behandlingen er vores legitime interesse i at markedsføre de ejendomme, vi udbyder, og behandlingsgrundlaget er dit samtykke.

 

GENEREL INFORMATION

Overførsel til tredjelande
Vi overfører normalt ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Hvor det sker – sikrer vi, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter persondataforordningen.

Opbevaring af oplysninger
I de ovenfor omtalte sagstyper, hvor vi har modtaget et opdrag/indgået en aftale med en kunde, vil vi normalt opbevare de behandlede personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning af hensyn til et eventuelt rådgiveransvar/professionsansvar.

I situationer, hvor der er dialog med potentielle kunder om et opdrag, men hvor der ikke indgås en aftale, vil de behandlede oplysninger blive slettet, når vi ikke længere anser dem for nødvendige, og normalt senest efter 5 år.

I de øvrige aktiviteter (3 – 5), sletter vi data, når du afmelder dig.

IT-sikkerhed
ER har vedtaget interne regler og politikker om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger der beskytter dine persondata mod at gå tabt, blive ændrede, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I flere af vores behandlingsaktiviteter benytter vi eksterne leverandører, herunder hostede it-løsninger, markedsføringsbureauer mv.  Når vi benytter sådanne databehandlere, sikrer vi altid, at de også har styr på it-sikkerheden, at de opbevarer data i EU, og at der er indgået en databehandleraftaler i overensstemmelse med persondataforordningen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores cookiepolitik


Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

Cookies
Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indeholde personlige oplysninger eller virus.

Hvad cookies bruges til på vores website

Når du søger på dette website, anvender vi cookies til at gemme søgninger og til at huske din adgang til min side. Derudover bruger vi cookies til at føre statistik over antallet af brugere på sitet, så vi kan tilpasse indhold og annoncering til dig.

Hvor lang tid opbevares cookies?

Cookies sletter sig selv efter 6 måneder. Hver gang du genbesøger siden, forlænges perioden. Cookies opbevares 6 måneder efter dit seneste besøg.

Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

Cookies fra vores annoncesamarbejdspartnere

Vi har annoncesamarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website (tredjeparts-cookies). Annoncesamarbejdspartnerne er:

·     Facebook

·     Google

Det er muligt at fravælge at indgå i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg/


Google Analytics (trafikmåling)

Vi bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan afmelde dig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.riishoj.dk

Din aktuelle tilstand: Tillad alle. 

Klageadgang


Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til:

Klagenævnet for Ejendomsformidling
Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg CS
Tlf. 7025 3666
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

og/eller til:

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf. 7240 5600
www.dnfe.dk

Forsikringsselskab

Forsikringsselskab med tegnet garantistillelse og ansvarsforsikring HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE (SVR nummer 41268638), Langebrogade 3F, 1411 København K, tlf. 33369595, mail: claim-dk@dhi-specialty.com eller www.hdi.global/dk
Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.

Erhvervsstyrelsen

Kontaktoplysninger til Erhvervsstyrelsen:

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
CVR: 10150817
Reception tlf.: 3529 1000
Mail: erst@erst.dk eller www.erhvervsstyrelsen.dk